Uitspraak Kifid geeft hoop aan woekerpolis houders !

NATIONALE NEDERLANDEN HAALT BAKZEIL IN BEROEP BIJ HET KIFID.
HOOP VOOR ALLE WOEKERPOLIS HOUDERS

Vrijdag 23 juni publiceerde het Kifid een tussenvonnis in de beroepszaak van een client tegen Nationale Nederlanden. Deze uitspraak had ik pas over enkele weken verwacht, dus was onverwacht snel.
Duidelijk aan de uitspraak is dat er geen eerste kosten bij een dergelijke polis in rekening mochten worden gebracht en ook dat het hefboom- en inteereffekt gecompenseerd moeten worden. Alleen de hoogte van de vergoeding moeten partijen binnen ieder 6 weken gemotiveerd bij Kifid aanleveren, en dan vonnist het Kifid definitief.
Maar dat ze moeten uitkeren is dus al wel zeker.
Nadat de Geschillen Commissie een soortgelijke uitspraak had gedaan, is Nationale Nederlanden hiertegen in beroep gegaan, met de uitslag van afgelopen vrijdag tot gevolg. Een gevoelige tik voor deze verzekeraar. De claimspecialist die deze client bijstaat geeft aan dat de vergoeding in deze zaak tot wel € 5.500,= kan oplopen….

De uitstraling van deze uitspraak naar andere, soortgelijke zaken (ook van andere verzekeraars !) is heel duidelijk. Van alle zaken die via Assuplus al bij het Kifid lopen zal ik uiteraard trachten de uitspraak van vrijdag ook van toepassing te laten verklaren. Een verdere nauwkeurige bestudering van het vonnis en de nog komende uitspraak t.a.v. de hoogte van de schade en (vooral) de schadeberekenings methodiek, is nodig. Naar verwachting zal daar direkt na de zomer meer over gezegd kunnen worden.

Naast deze uitspraak zijn er ook op andere fronten partijen aktief tegen verzekeraars. Collectieve pogingen via claimstichtingen lopen inmiddels tegen o.a. Aegon, ASR, Reaal en ook Nationale Nederlanden. Ook daarvan is de verwachting dat er uitspraken gaan volgen die in het voordeel van de consument gaan uitvallen.

Zoals u weet is Assuplus aktief in de individuele claimafhandeling. Wij hopen en verwachten dat daarmee de claim sneller en rekening houdend met persoonlijke omstandigheden, afgehandeld kan worden met een schikking. Daarmee dus een formele behandeling bij Kifid of burgerrechter voorkomend.

Wat nu te doen als u nog geen aktie heeft ondernomen terwijl u toch zo’n polis heeft ?

Snel handelen is essentieel.
U moet voorkomen dat een verzekeraar gaat roepen dat u te laat bent. Zeker als de polis al een aantal jaren geleden is opgeheven, zal men proberen u wijs te maken dat er sprake is van verjaring.
Maar als de polis minder dan 5 jaar geleden is opgeheven kan claimen meestal nog steeds.
Wilt u meer zekerheid over uw claimmogelijkheid: hoe sneller u handelt, hoe sneller ik aan het werk kan voor u.
Stuur een kopie van de polis, een recent jaaroverzicht en, als de polis al is opgeheven, de afkoopdatum en de afkoopwaarde via de mail (ron.vanvugt@assuplus.nl) toe. U hoort dan snel van mij over de claimopties en de procedure.

Meer info over het vonnis: https://www.kifid.nl/nieuws/nationale-nederlanden-schiet-te-kort-in-informatieplicht/157
Het vonnis zelf (33 pagina’s….): https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GCHB/2017/uitspraak_2017-023a.pdf
Enkele kranten artikelen over dit vonnis:
Uit het Financieel Dagblad

Uit het Algemeen Dagblad:

 

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication