Voortgang woekerpolisclaims – update februari 2018

In mijn vorige nieuwsbericht schreef ik mijn mening over de deal die er was gesloten in de collectieve sfeer met Allianz. Dat was eind november en sindsdien krijg ik regelmatig vragen over de huidige stand van zaken, ook van lopende claims bij andere verzekeraars.

Ogenschijnlijk lijkt het inderdaad zo alsof er weinig schot zit in zaken. Maar schijn bedriegt: achter de schermen wordt er op verschillende niveaus nog steeds volop aandacht aan de zaken gegeven en bestaat er nog steeds goede hoop op een voor consumenten gunstige afloop.

Het is triest om te moeten constateren dat het schandaal inmiddels al ruim 12 (twaalf…..) jaar voortwoekert, waarbij er enkel af en toe een schikking valt te melden in een individueel geval of een succesje in een rechtszaak waartegen de verzekeraars steevast hoger beroep aantekenen, of zoals in december j.l. een naar mijn mening matige collectieve overeenkomst met Allianz. Vooralsnog niet die resultaten die als spraakmakend de boeken ingaan. Maar, nogmaals, schijn bedriegt.

Voordeel van de lange adem die we moeten hebben, is dat steeds meer recentere zaken steeds beter toegespitst kunnen worden op recente uitspraken. En het merendeel van die uitspraken is in het voordeel van de consument. In ieder geval zijn er bij het Kifid op korte termijn (lees: voor de komende zomer….) nog enkele uitspraken te verwachten waarvoor dan geen beroepsmogelijkheid meer open staat. Uitspraken waarvan ik verwacht dat die richtinggevend kunnen en zullen zijn voor alle nog lopende zaken.

Bij het Kifid liggen momenteel circa 600 klachten op de plank over woekerpolissen ter behandeling. Niet allemaal alleen van mij, maar wel allemaal over hetzelfde onderwerp. In een van die zaken dient op 5 maart a.s. de hoger beroepzaak waarbij ik aanwezig zal zijn.

Dit betreffen allemaal individuele zaken. Zaken waarvan verzekeraars dus telkens zeggen, als er een uitspraak is: Ja maar dat is de uitspraak van client X en die kan niet vergeleken worden met client Y, dus moet Y zelf ook weer een zaak aanzwengelen en dat kost enorm veel tijd.

Het lijkt er echter op dat ook het Kifid dit lastige boek wil gaan sluiten en daarom een aantal zaken en de uitspraken daarin als richtinggevend voor alle andere zaken zal publiceren. Naar mijn stellige overtuiging zal dit medio dit jaar wel eens een forse kentering te zien kunnen geven.

Daarnaast probeer ik voortdurend in gesprek met verzekeraars te komen of te blijven over deze kwestie: al was het maar dat als we schikken, het de verzekeraar veel minder geld kost omdat die dan geen (enorm dure) advocaten hoeft in te huren om de zaak bij het Kifid te verdedigen.

Sommige verzekeraars (Reaal, Delta Lloyd, Allianz en in mindere mate Aegon) zijn daar gevoelig voor en dus kunnen we voor cliënten van deze verzekeraars met enige regelmaat melden dat we schikkingen hebben kunnen treffen. Schikkingen die dan gaan over best wel forse bedragen per polis.

Andere verzekeraars (Nationale Nederlanden, Achmea, ASR, Goudse e.a.) zijn star. Zij houden vol dat ze nooit iets verkeerds hebben gedaan, en dus niets valt te verwijten en sturen nog steeds aan op individuele processen.

Dat kost tijd en hen ook heel veel geld: zij schromen niet om de duurste advocaatkantoren van Nederland in te schakelen. In sommige dossiers levert dat bijvoorbeeld verweerschriften op van meer dan 100 pagina’s……

Dergelijke verzekeraars hebben en de tijd en het geld (uw premies…..) om dergelijke vertragingstaktieken te hanteren. Ik ben niet bang daarvoor, maar het maakt het er allemaal niet eenvoudiger op en kost ook mij veel meer tijd dan ik ooit had kunnen bedenken….

Maar, zoals gezegd, met de nieuwste inzichten van recente uitspraken van Kifid en Rechtbanken in de hand, kunnen we nieuwe zaken steeds beter voorbereiden en ook steeds gerichter aanbrengen. Hierdoor ben ik dus voorzichtig optimistisch over de oplossing. Met een beetje goede wil van beide kanten zou 2018 wel eens een doorbraakjaar kunnen worden.

Op individueel polisniveau valt er dus niet veel nieuws te melden. Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt.

Van u, als benadeelde client, vraag ik geduld. Geduld om vol te houden, geduld om nog weer af te wachten. Het is een ingewikkelde materie, die door de verzekeraars helemaal in de juridische hoek wordt geschoven en waar de faktor tijd helaas de grootste rol in speelt.

Gelukkig is er wat meer samenwerking tussen claimbehandelaars onderling gekomen, waardoor er ook van deze kant sprake is van een betere kennisdeling en informatie overdracht onderling, die de zaak natuurlijk ook ten goede komt.

Hou vol, uw geduld zal nog even op de proef worden gesteld.

Als er spectaculaire nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoort u die uiteraard hier of via de sociale media. Volg mij ook op Facebook: woekerpolis oplossingen.

18 februari 2018

Ron van Vugt

Assuplus van Vugt BV

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication