Stand van zaken in de woekerpolis affaire (juli 2017)

Nieuwsbrief woekerpolis ontwikkelingen

De laatste weken zijn er veel ontwikkelingen rond de woekerpolis affaire geweest. Naar aanleiding van de vele vragen zal ik trachten de situatie zo duidelijk mogelijk voor u weer te geven.

Jarenlang hebben verzekeraars ontkend dat er ook maar iets mis was met woekerpolissen. Klachten werden afgedaan als te weinig concreet of domweg niet waar.

Ik heb altijd de weg van individuele behandeling voorgestaan, maar afgezien van enkele schikkingen waren de resultaten tot nu toe teleurstellend. Veel klachten blijven steken in een grote achterstandsverwerking bij het Kifid. Toch ben ik altijd in deze behandelmethode blijven geloven, domweg omdat het Kifid voor alle partijen bindende uitspraken doet en toch vaak bij de weinige uitspraken tot nu toe, op deelgebieden de kant van de consument koos.

Via collectieve claimstichtingen zijn in het recente verleden allerlei procedures gestart, waarvan de uitspraken recent beginnen “los” te komen. Een overzicht:

Op 2 mei kreeg ASR het voor de kiezen. Het Gerechtshof Den Bosch doet een uitspraak tegen een Falcon polis van (tegenwoordig) ASR. De verzekeraar moet alle kosten die in rekening werden gebracht terug aan de klant vergoeden. De zaak gaat over 1 klant en zal dus voor alle andere polissen telkens per polis moeten worden aangekaart. Ook kan de verzekeraar nog in beroep tegen dit vonnis.

Op 23 juni doet het Kifid een bindende uitspraak tegen Nationale Nederlanden. Ook hier gaat het om onterecht in rekening gebrachte eerste kosten en het gebrek aan informatie over het hefboom- en inteer effekt van de polis. Er moet een schadevergoeding komen, alleen betreft het een tussenvonnis. Uitkeren moet, maar over de hoogte mogen partijen opnieuw onderhandelen. Daarvoor krijgen beide partijen ieder 6 weken de tijd, dus een uitspraak is te verwachten over ca. 3 maanden.

Ook hier weer is sprake van een individuele uitspraak van 1 client tegen 1 verzekeraar.

Kort daarna, op 27 juni, wordt bekend dat 2 claimstichtingen een overeenkomst hebben gesloten met Allianz over een extra compensatie voor polishouders die bij beide stichtingen waren aangesloten. Over de hoogte van die compensatie is weinig bekend: er is alleen een minimum bedrag genoemd van € 500,= per polis, maar geen berekening van hoe het compensatie bedrag tot stand gaat komen.

Er is sindsdien kritiek gekomen op de overeenkomst: o.a. van de ConsumentenBond, die het een te magere deal vind en bovendien niet geldig voor alle Allianz polishouders. Bij beide claimstichtingen kunnen dus ook geen nieuwe klachten tegen Allianz worden ingediend….

En weer een dag later, op 28 juni, doet de Rechtbank Den Haag uitspraak tegen Aegon. Ook hier weer een veroordeling over de slechte informatieverstrekking van de kosten van het beleggen en de dekking bij overlijden. Deze uitspraak geldt alleen voor specifieke produkten: Koersplan, Vermogensplan en Fundplan. De uitspraak van deze Rechtbank telt alleen al 62 pagina’s en de details ervan zijn nog niet volledig onderzocht, maar zullen ongetwijfeld bruikbaar zijn voor andere zaken.

Wat kunnen we binnenkort nog verwachten:

Op 19 juli doet de Rechtbank Rotterdam weer uitspraak in een zaak tegen Nationale Nederlanden en op 27 september volgt een uitspraak tegen Reaal van de Rechtbank Den Haag.

Wat hebben al deze ontwikkelingen gemeen ?

–          Positief is dat de consument vaker in het gelijk wordt gesteld

–          Nog lang niet alle uitspraken zijn tot in detail getoetst op de effekten voor andere, nog lopende zaken.

–          Door de beroepsprocedures kan de uitvoering van de diverse vonnissen nog wel eens lang gaan duren

–          Bij Allianz is er sprake van een (vooralsnog) ondoorzichtige overeenkomst. Door de blokkade voor nieuwe aanvragers ontstaat er bovendien een ongelijk speelveld, hetgeen m.i. geen gunstige ontwikkeling is.

–          Bij aanvaarding door u van de uitkomst van een collectieve procedure, is geen beroep meer mogelijk. Of u daardoor de maximale uitkomst heeft van de procedure valt niet makkelijk te achterhalen.

Waarom gaat Assuplus door met de individuele behandeling van klachten ?

–          De nu in behandeling zijnde klachten hebben allemaal al een individuele invulling, zodat bij de verdere procedure daarop kan worden voortborduurt.

–          De uitkomsten van de hierboven genoemde uitspraken helpen bij de individuele gesprekken met verzekeraars over individuele klachtprocedures

–          Daardoor bestaat er een kans op een hogere uitkering

–          Door het maken van onderhandse voorstellen voor een schikking is er bovendien kans op een sneller resultaat

–          En, BELANGRIJK: als er een schikkingsvoorstel komt waarmee u het niet eens bent, hebt u nog steeds de mogelijkheid om de klacht voor te leggen bij het Kifid.

Hoe gaat Assuplus dit doen ?

Eerst wil ik de diverse uitspraken nog eens goed bestuderen. Het zijn lijvige juridische stukken, die lastig lezen en een goede bestudering nodig maken.

Daarna wil ik bekijken of ik de huidige claimprocedure voor al lopende klachten omvorm naar een op deze uitspraken gebaseerd schikkingsvoorstel voor een extra compensatie.

En datzelfde ook voor nieuwe klachtprocedures, waarbij uiteraard geen verzekeraar zal worden uitgesloten van deelname.

 

Ik verwacht daar nog een fors deel van de maand juli voor nodig te hebben. Hou uw mailbox dus in de gaten, want ik zal daarover in een nieuwe nieuwsbrief zo snel mogelijk rapporteren.

 

Daarnaast heb ik de speciale Facebook pagina “woekerpolis oplossingen”, waarop ik eventuele nieuwe ontwikkelingen probeer bij te houden. Like deze pagina en u blijft op de hoogte.

 

Als u, na het lezen van al deze informatie, nog vragen heeft, aarzel dan niet ze aan mij te stellen.

Ik blijf mij inzetten voor een goede op de persoon afgestemde regeling voor iedere woekerpolishouder.

 

Nieuwegein, 3 juli 2017

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication