schikkingen rond woekerpolissen

De afgelopen zomer periode leek het voor de buitenwereld redelijk stil rond het woekerpolisdossier.

Niets is echter minder waar !

Met verschillende verzekeraars zijn gesprekken geweest en deels nog gaande, om in bepaalde dossiers een akkoord te bereiken met de deelnemer, nog voordat een claimdossier in behandeling wordt gegeven bij het Kifid. Niet altijd met een 100% kans op succes, maar in een redelijk aantal gevallen komen we er in onderling overleg wel uit.

Verzekeraar komt dan met een redelijk aanbod wat cliënt accepteert en na uitbetaling wordt vervolgens het boek gesloten. Iedereen tevreden. In andere gevallen probeert een verzekeraar nog wel eens om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten en komt weliswaar met een aanbod, maar voor zo’n laag bedrag dat we dat na goed overleg niet kunnen accepteren. Dan gaat de klacht alsnog naar het Kifid en wachten we het resultaat daarvan maar gewoon af.

Met schikkingen is het natuurlijk wel zo dat geen enkele zaak hetzelfde is, dus ook de schikkingen variëren enorm in bedragen. Een rode draad in het verhaal is slecht zichtbaar. Maar als ik dan toch dingen moet noemen die opvallen in de gesprekken tot nog toe dan is het dat ook de persoonlijke omstandigheden een grote rol spelen: hoe is de polis indertijd tot stand gekomen? Wat is er wel (of juist niet) gedaan om tot een verantwoorde keuze te komen ? Is er een schriftelijke en duidelijke offerte uitgebracht ? Hoe heeft de verzekeraar u tijdens de looptijd geïnformeerd ? Etc, etc.

Als er een schikking wordt aangeboden dan kunnen het best interessante bedragen zijn: de laatste tijd heb ik schikkingen gehad voor bedragen van € 3.000,=, € 5.500,= en € 9.000,=. Ook lagere en hogere bedragen komen voor.

Een schikking betekend wel dat je als client bereid bent zelf ook in te leveren: de claim is vaak (veel) hoger, maar helaas kan ook ik niet 100% garanderen dat u dat bedrag ook daadwerkelijk krijgt in een Kifid procedure.

Al eerder heb ik aangegeven dat uitspraken van het Kifid meer en meer in de richting gaan van de consument, maar een allesomvattende totaal uitspraak en (vooral) totaal schadeberekening, is er nog niet. Wel spelen er een aantal zaken die hopenlijk nog dit jaar tot een uitspraak komen en waaruit we meer duidelijkheid hopen te krijgen.

Krijgt u dus de uitnodiging om te praten over een schikking: altijd doen. Baat het niet, schaden doet het ook niet. Als er geen akkoord komt, kunt u de procedure naar het Kifid toe gewoon voortzetten.

IJsselstein, 3 september 2017

Ron van Vugt

 

 

 

 

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication