Nieuwe ontwikkelingen: start een woekerpolisclaim NU!

Sinds medio 2016 zijn er tenminste 6 uitspraken geweest van het KIFID die in het nadeel uit zijn gepakt van de verzekeraars. In alle zaken is weliswaar beroep ingesteld, maar duidelijk is wel dat er in het bastion van verzekeraars zichtbare scheuren aan het ontstaan zijn. Heb je jouw woekerpolis nog niet aangemeld voor een claim, doe het dan nu. Als klager heb je niets te verliezen alleen maar te winnen !

De gemiddelde claim die Assuplus bij het Kifid indient is € 7.700,=, we hebben het dus over forse bedragen. En niet aangemeld zou misschien kunnen betekenen dat je straks achter het net vist.

Ook polissen die al zijn gestopt of uitbetaald, kunnen in aanmerking komen voor een claimprocedure.

Meer informatie is te vinden op: http://assuplus.nl/alles-over-woekerpolissen/wat-is-een-woekerpolis/

aanmelden voor een claimprocedure: http://assuplus.nl/alles-over-woekerpolissen/aanvraag-claimtraject/

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication