Nieuwe hypotheek regels

Het offerte traject voor hypotheken is sinds juli 2016 gewijzigd.

Bij een aanvraag voor een hypotheek krijg je nu eerst een zogeheten indicatieve offerte. Hierin staat hoe de definitieve offerte eruit gaat zien en hoe hoog de rente zal zijn ALS je voor afloop van de geldigheidsdatum van de indicatieve offerte alle gevraagde stukken hebt ingeleverd en ALS deze allemaal volledig zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Die controle en goedkeuring gebeurd meestal door 2 personen op afzonderlijke plekken, dus de goedkeuring van de een kan alsnog tot afkeuring van een stuk bij de ander leiden. De bank is streng en houdt niet van discussie over dit soort zaken, dus zorg ervoor dat je goed weet welke eisen worden gesteld aan de in te leveren stukken.

Pas na volledige goedkeuring volgt er de definitieve offerte en ook die moet weer getekend naar de bank worden verzonden. De ontvangst daarvan is dan het sein om de notaris in te schakelen. Het overboeken van het geld naar de notaris duurt vaak ook een paar dagen. En pas als de volledige koopsom plus alle kosten bij de notaris zijn, kan de hypotheekakte passeren.

Het sprookje van “een hypotheek binnen een week”, waar o.a. de RABO een tijdje reclame mee heeft gemaakt is dus inderdaad een sprookje. De reclame is er ook niet meer. Een volledig soepel lopend traject neemt al gauw 2 maanden in beslag. Sneller kan theoretisch wel, maar iedereen in hypothekenland is daar een beetje huiverig voor, bang voor fouten.

Met het tekenen van een koopkontrakt voor een woning moet je dus rekening houden met het feit dat de toezegging voor de hypotheek pas definitief is NA ondertekening van de 2e en definitieve offerte ! Een ontbindende voorwaarde voor de financiering op laten nemen in een koopkontrakt is sowieso altijd goed, maar de datum waarop die voorwaarde afloopt mag dus eigenlijk niet voor de datum van de definitieve offerte liggen…. Hou die periode dus zo ruim mogelijk.

Komende wijzigingen:

En dan even vooruit kijken: na 1 januari wijzigt er ook weer het nodige. De volgens mij belangrijkste wijziging is die van de maximale hypotheek: een koop die voor 1 januari wordt overeengekomen, mag gefinancierd worden tot maximaal 102% van de getaxeerde marktwaarde, na 1 januari wordt dat 101% (en op 1-1-2018 zelfs 100%). Als je een woning koopt en die maximaal wil financieren dan zul je een steeds kleiner deel van de bijkomende kosten (overdrachtsbelasting, adviseur, taxatie, bankgarantie, notaris e.d.) kunnen meefinancieren. En dat tekort moet aantoonbaar door jezelf kunnen worden opgevangen uit b.v. spaargeld. Die bijkomende kosten zijn al snel zo’n 4-6% van de koopsom, je hebt het dan al snel over forse bedragen en die kun je dus maar heel beperkt meer meefinancieren.

Vanaf 1 december 2016 wordt een mogelijke roodstand op de betaalrekening bij het BKR geregistreerd. Momenteel worden kredieten geregistreerd die groter dan € 500,- zijn en een looptijd hebben langer dan 3 maanden. De registratie wordt vanaf 1 december 2016 aangepast naar leenbedragen groter dan € 250,- met een looptijd langer dan 1 maand en de mogelijkheid tot roodstand op een betaalrekening. Een registratie bij het BKR, ook al is die niet negatief, kan gevolgen hebben voor de hoogte van je maximale hypotheek. Zo’n klein kredietje kan dan net het verschil zijn tussen wel of niet het gewenste bedrag kunnen lenen !

Voor de geldigheid van de stukken (werkgeversverklaring, salarisstrook, taxatierapport en bouwkundig rapport), is per 1-1-2017 de definitieve offerte leidend. Dit betekent dat bij het uitbrengen van de definitieve offerte de werkgeversverklaring en salarisstrook maximaal 3 maanden, het taxatierapport maximaal 6 maanden en het bouwkundig rapport maximaal 12 maanden oud mogen zijn. Controleer daarom bij het insturen van de laatste stukken de geldigheid van alle stukken. Dit om geen onnodige vertraging in het proces op te lopen.

Meer informatie over hypotheken ? Kijk op de website , of mail mij: ron.vanvugt@assuplus.nl

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication