Dossier Woekerpolissen: Kifid doet gunstige uitspraak !

ASR heeft een woekerpoliszaak verloren bij de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid. De verzekeraar moet hierdoor mogelijk rond de 7000 euro aan te veel in rekening gebrachte kosten terugbetalen aan een klant met een zogeheten Falcon Levensplan. ASR laat weten in beroep te gaan.

Claimorganisaties ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl, die werken aan collectieve procedures, spreken van een belangrijke uitspraak omdat deze richtinggevend kan zijn voor andere gedupeerden met een soortgelijke polis. Van het betreffende product zijn er in Nederland circa 220.000 verkocht.

Individuele zaak

ASR had de kosten die bij de klant in rekening werden gebracht volgens de uitspraak niet duidelijk genoeg in de polisvoorwaarden genoemd. Hoeveel de verzekeraar nu precies zou moeten vergoeden moet echter nog berekend worden.

ASR benadrukt in een reactie onder meer dat het hier om een individuele zaak gaat. In twee andere zaken over hetzelfde product kwam de geschillencommissie volgens de verzekeraar tot een heel andere slotsom.

Collectieve procedure

De woekerpolisaffaire is een al jaren voortslepende kwestie. Net als andere verzekeraars heeft ASR het al langer aan de stok met claimorganisaties. Ook de Consumentenbond voert een collectieve procedure namens gedupeerde klanten bij ASR. Deze zaken zijn momenteel onder de rechter.

Bron: ANP en Kifid

Commentaar van Assuplus: dit kan een belangrijke uitspraak worden ook in andere woekerpoliszaken en ook bij andere verzekeraars. Wel wordt er hoger beroep ingesteld, dus het zal nog wel enkele maanden duren voor we weten of de argumenten gebruikt kunnen blijven worden….. Maar de scheurtjes in het bastion van de verzekeraars worden nu wel duidelijk zichtbaar!

Om de volledige uitspraak van het Kifid te lezen: klik hier (droge, juridische stof……)

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication