ASR trekt aan het kortste eind?

Op 2 mei j.l. heeft het Gerechtshof in Den Bosch uitspraak gedaan in een zaak die door een consument was aangespannen over een woekerpolis, indertijd afgesloten bij Falcon.
Eerder had het Kantongerecht ASR in het gelijk gesteld, maar de consument ging in hoger beroep. En nu heeft het Gerechtshof de zaak op basis van de voorwaarden grondig uitgezocht en komt tot de conclusie dat sommige kosten helemaal niet in rekening gebracht hadden mogen worden. Zij heeft ASR veroordeelt tot het terugbetalen van die kosten plus rente.
Het ging om een relatief “kleine” polis: gedurende de looptijd zou er ongeveer € 13.000,= aan premie zijn betaald. Niettemin heeft een claimorganisatie berekend dat de teruggave ongeveer € 3.500,= zou worden, dus ongeveer 25% van de inleg komt retour !
Bij veel woekerpolissen is het premiebedrag veel groter (geweest) en zou dus de schadevergoeding ook wel eens groter kunnen zijn.
Het vonnis wordt door ASR vast uitgelegd als een individueel vonnis in een individuele zaak van een individuele consument. De vraag is of zij dat kunnen volhouden. Er zijn nu al meerdere vonnissen zowel van een burgerrechter als van het Kifid waaruit blijkt dat verzekeraars toch echt aan de verliezende hand zijn.
Waarom gebeurd er dan ogenschijnlijk niets?
Zoals we van verzekeraars inmiddels gewend zijn is vertraging de door hen te volgen taktiek. Vertragen, maar met welk doel? Zo langzamerhand wordt het hopen tegen beter weten in. Wellicht overlijden er nog enkele polishouders, of geven ze er vanwege de lange procedure looptijden de brui aan, maar andere overwegingen: ik zou niet weten welke…..
Maar de verzekeraars denken anders en gaan dus allemaal alle beroepsprocedures helemaal af tot er geen enkel hoger beroep meer mogelijk is. Nationale Nederlanden deed dat al eens door tot bij het Europees Hof van Justitie in beroep te gaan en toen dat dreigde verkeerd af te lopen, werd er met client alsnog onderhands geschikt.
ASR nu zal m.i. hetzelfde gaan doen en in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Die kan de uitspraak niet veranderen, maar kijkt of de procedure goed is doorlopen en natuurlijk zal ASR dan alles uit de kast trekken om te beargumenteren dat er van alles schortte aan die procedure…..
Zinvol: natuurlijk niet. Kost een heleboel geld voor de verzekeraar (uw premie geld komt goed terecht…..), het doet geen enkel goed aan hun goodwill en de oplossing komt geen steek verder.

Het is van de gekke dat een affaire die bekend werd zo rond 2005, anno 2017 nog steeds geen millimeter dichter bij de oplossing is. Welke verzekeraar durft het aan om, na 12 jaar, als eerste te erkennen dat zij veel te ingewikkelde produkten op een veel te simpele manier in de markt heeft gezet en niets heeft gedaan om de schade te beperken toen die eenmaal bekend werd ?
Ja dat gaat de verzekeraar geld kosten. Veel geld zelfs. Maar ze verkopen dan maar wat onroerend goed en wat aandelen en ze lijden vast een gevoelig verlies, maar ze gaan er echt niet aan failliet.

In de procedures die nu nog lopen zal Assuplus uiteraard aandacht besteden aan deze nieuwe uitspraak van het Gerechtshof. Het net rond verzekeraars sluit zich. Langzaam, maar het sluit.
Heeft u dus een woekerpolis of heeft u er een gehad, en loopt er nog geen claimprocedure, kijk eens op de volgende link waar u kunt lezen wat de opties zijn:

Hoe kan ik geld claimen bij de verzekeraar ?

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication