ALLIANZ overeenkomst met woekerclaim stichtingen

MATIGE OVEREENKOMST

Allianz heeft, samen met enkele claimstichtingen een collectieve schikking bereikt. Afgelopen week zijn de eerste voorstellen daarvoor aan cliënten verzonden. Mijn eerste indruk daarvan is helaas zeer matig. Er worden bedragen genoemd voor compensatie van kosten, risicopremie en “poliswaarde”. Maar nergens is te vinden hoe men tot die bedragen is gekomen.
Vergelijkingen tussen dit aanbod en mijn claimberekeningen laten grote tot zeer grote verschillen zien. Verschillen in het nadeel van de consument.
Ook is men niet transparant in de fee die men van Allianz gaat ontvangen, in het kader van de zo noodzakelijke openheid in dit dossier m.i. toch een eerste vereiste.
Tenslotte zet men er een nergens op terug te voeren druk achter: voor 1 december moet er gereageerd worden. Men noemt geen alternatieven en als je er wel mee akkoord gaat doe je dat tegen finale kwijting, en kun je er dus nooit meer op terug komen.
De deal gaat alleen door als 90% van de aangeschrevenen er mee akkoord gaat. Vooralsnog zie ik geen enkele reden om mijn cliënten te adviseren ermee akkoord te gaan. Ik ga ervan uit dat in het individuele traject betere schikkingen mogelijk moeten zijn.
Mijn advies: niet zonder meer mee akkoord gaan dus !
Bij twijfel sta ik open voor een overleg over individuele gevallen.

ron.vanvugt@assuplus.nl

Meer informatie kun je ook op de website vinden: http://assuplus.nl/alles-over-woekerpolissen/

Posted by:

Ron van Vugt

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

 

Back to Top

Clef two-factor authentication