Er is weer nieuws te melden over de hele woekerpolisaffaire.

De afgelopen weken buitelden de ontwikkelingen zich over elkaar heen en ik ben langzaam voorzichtig optimistisch over een goede afloop.

Wel zal het in de meeste gevallen nog wel even duren: zowel het Kifid als de verzekeraars staan niet bepaald in de Formule 1-stand om deze zaak snel af te wikkelen.

Allereerst voor de klanten waarvan het dossier al bij het Kifid ligt: dit afgelopen Paasweekend heeft het Kifid berichten de wereld ingestuurd waaruit blijkt dat zij zich nu gaan richten op het wegwerken van de achterstand. Er liggen daar 700 dossiers (waarvan ca. 60 via Assuplus) op afwikkeling te wachten.

Hoe het Kifid dat gaat doen is nog onduidelijk. Wel lijkt het erop dat vertegenwoordigers zoals ik, als eerste aan de beurt zullen komen om hun zegje te doen over de te volgen procedure. Kifid beloofd dat dit in april vorm gaat krijgen. Het wachten is dus op duidelijkheid daaromtrent.

Zodra ik daarover meer weet, hoort u dat uiteraard ook.

Niet te vroeg juichen: ook Kifid houdt slagen om de arm en heeft alleen in enkele, wat zij noemen richtinggevende uitspraken, schade vastgesteld. Maar niet in alle gevallen, en ook de hoogte van de vergoeding staat nog volop ter discussie.

Wel is er dus beweging en ook de goede kant op. Hou dus vol, heb geduld en hou de berichtgeving scherp in de gaten.

Voor wie het bericht van Kifid hierover wil lezen:  https://www.kifid.nl/nieuws/kifid-zet-klachtbehandeling-beleggingsverzekeringen-fasegewijs-voort/187

Dan de dossiers die (nog) niet bij het Kifid liggen.

Ook hierover doet het Kifid een voorzet: blijf met de verzekeraar in gesprek en probeer tot een schikking te komen. Dat is nu precies wat Assuplus doet; in gesprek blijven met alle verzekeraars en proberen op die manier tot een aanvaardbare tussentijdse oplossing te komen. Dat is al in een aantal beperkte gevallen gebeurd en dat traject ga ik intensiveren.

Sommige verzekeraars stonden daar al eerder voor open, anderen houden die boot vooralsnog af. In hoeverre de resultaten bij het Kifid ook invloed gaan hebben op de al dan niet schikkingsbereidheid bij verzekeraars is volstrekt onduidelijk op dit moment.

Op dit moment ben ik in gesprek met verschillende verzekeraars en ook lopen er gesprekken met collega adviseurs om te kijken of erdoor onderlinge samenwerking ook tot betere resultaten gekomen kan worden.

Overal lijkt het besef doorgedrongen dat 2018 wel eens een beslissend jaar kan worden. Het zal ook tijd worden: al vanaf 2005 is de affaire bekend en het is natuurlijk schrijnend dat anno 2018 we nog geen totale oplossing hebben. Enerzijds is dit te wijten aan verzekeraars die er echt alles aan doen om zaken te vertragen en vooral ook om zaken in de juridische sfeer te brengen en niet schuwen daarbij de duurste advocaatkantoren van Nederland in te schakelen en zo de tegenpartij (u dus) tracht te imponeren of te overvleugelen.

Anderzijds: de materie is ook ingewikkeld: zo veel verschillende verzekeraars met ieder zoveel verschillende produkten, de een net weer even iets anders dan de andere, afgesloten in periodes waarin de wetgeving meermalen is gewijzigd; dat was en is ook niet makkelijk.

Inmiddels kan ik met recht zeggen expert in deze zaak te zijn geworden. Vooral door het individuele karakter te blijven benadrukken, haal ik in veel gevallen hogere schikkingen dan die bij collectieve claimorganisaties. En ik verwacht dat dit individuele aspect ook steeds meer benadrukt zal worden.

In alle gevallen geldt dat we dus volop bezig zijn om voor u door te gaan met een hopelijk positief resultaat tot gevolg.

Het kan natuurlijk zo zijn dat ik u binnenkort ga benaderen om uw situatie nader te kunnen onderbouwen. Veelal zal dat per mail gebeuren, een enkele keer telefonisch.

Belangrijk als u ons probeert te benaderen: Assuplus heeft een nieuw telefoonnummer gekregen n.l. 030- 2081825. Dit nummer is in de regel  bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 17.30 uur. Buiten deze tijden krijgt u de voice-mail.

Sneller kan ik reageren op de mail. Omdat ik alleen werk en door gesprekken met partijen e.d. ook regelmatig buiten de deur ben, hoop ik op uw begrip als beantwoording soms wat langer duurt dan u gewend bent.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik een nieuwe nieuwsbrief laten verschijnen.

Nieuwegein, 3 april 2018

Ron van Vugt

Back to Top

Clef two-factor authentication