Er is alvast 1 ding wat u NIET moet doen: ongewijzigd verder gaan.

Uw woekerpolis heet niet voor niets een woekerpolis: daar wordt er maar 1 beter van en dat bent u NIET.

Wat dan wel?

Dat is heel persoonlijk en sterk afhankelijk van allerlei faktoren: uw gezondheid kan een rol spelen (denk aan de dekking bij overlijden), het doel van de polis speelt een rol (aflossen woninghypotheek of pensioen of spaarpot), de fiscaliteit rond de polis is van belang, de restant looptijd kan een rol spelen, er zijn dus talloze zaken waar u rekening mee moet houden. Ik adviseer altijd een frisse deskundige kijk er voor in te huren. Iemand die bij voorkeur geen eerdere bemoeienis met de polis heeft gehad, zodat er letterlijk onafhankelijk naar een oplossing kan worden gezocht.

Uw huidige tussenpersoon kan er belang bij hebben om de polis geheel of gedeeltelijk te laten bestaan en handelt dan niet altijd alleen in uw belang. De verzekeraar zelf ook niet want die ziet natuurlijk ook niet graag polissen stopgezet worden.

Hoe zit het dan met het gratis hersteladvies dat men moet geven?

Dat is dus alleen van toepassing als u het hersteladvies laat geven door de verzekeraar of de tussenpersoon. Die tussenpersoon is indertijd beloond voor het afsluiten van de polis in de vorm van een vorstelijke provisie en zou daarom volgens de overheid nu hersteladvies gratis moeten doen. Maar juist omdat het gratis moet, maakt men er zich vaak wat al te gemakkelijk vanaf: een advies om bijvoorbeeld alleen de dekking bij overlijden te verbeteren is naar mijn mening slechts een klein onderdeel van het hersteladvies en lost zeker niet in alle gevallen de woekerpolis situatie op.

Assuplus geeft dus geen gratis hersteladvies. Maar Assuplus kijkt wel met die frisse, kritische en onafhankelijke blik naar uw polis en zal u snel en duidelijk aangeven waarom uw polis inderdaad een woekerpolis is en wat de beste oplossing voor de toekomst EN het verleden is.

Dat tegen een faire prijs, die u vooraf bekend wordt gemaakt zodat u vooraf weet waaraan u toe bent en kunt zien of het de investering waard is. En uiteraard kan Assuplus dan de gehele afwikkeling u natuurlijk ook uit handen nemen.

Wat hebben wij nodig om tot een advies te kunnen komen ?

Natuurlijk moet er inzage komen in wat u nu precies voor polis heeft en waarom u indertijd nu juist voor dit produkt heeft gekozen. De volgende stukken hebben we dan nodig:

  • kopie van de polis, liefst een kopie van de oorspronkelijk afgegeven polis en een kopie van de meest recente polis (daar zitten soms ook nog wel eens onverklaarbare verschillen tussen…..)
  • in ieder geval het meest recente jaaroverzicht van de poliswaarde, het liefst nog een erbij van een eerder jaar, voor de kostenvergelijking. En daarbij ook graag de pagina waarop staat wat er op de einddatum bij ongewijzigde voortzetting zou kunnen worden uitgekeerd.
  • Indien aanwezig: een kopie van de indertijd afgegeven offerte voor deze polis
  • een korte omschrijving van u, waarom u indertijd voor deze polis heeft gekozen. Wat wilde u er mee bereiken, wat heeft men u als verwachting voorgehouden, waarom juist de polis van deze verzekeraar ?
  • als de polis is gekoppeld aan uw hypotheek: dan ook graag opgave van uw gehele hypotheeksituatie (wat voor soort(en) hypotheek heeft u, welke bedragen, welk rente %, tot hoelang nog vast, welke bank, etc.), inclusief opgave van de geschatte woningwaarde nu. Dit is nodig omdat als de polis aan uw hypotheek is verpand, u niet zomaar wijzigingen mag aanbrengen zonder toestemming van de geldgever.
  • als de polis is voorzien van een lijfrente clausule: welke andere pensioen elementen heeft u.

Wij krijgen deze informatie het liefst in PDF vorm via de mail. Uiteraard gaat Assuplus uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Een persoonlijk gesprek over uw situatie is altijd mogelijk: via de telefoon, via de webcam of bij ons op kantoor of bij u thuis. Waarbij altijd vooraf duidelijk is of er kosten aan verbonden zijn en zo ja, hoeveel.

Pas als wij weten hoe uw situatie is, kunnen wij advies geven. Dat inventarisatie traject is dus voor u kosteloos. U krijgt een advies en een opgave daarbij van de kosten om dat advies daadwerkelijk uit te voeren. Pas als u daarmee schriftelijk akkoord gaat, zijn de kosten verschuldigd. Duidelijk, simpel en snel.

Mailen kan naar: info@assuplus.nl

Meer informatie nodig? Gebruik ons kontakt formulier, of bel of mail ons.

Back to Top

Clef two-factor authentication