OK, er is vastgesteld dat uw polis een woekerpolis is. En als die polis nog een aantal jaren moet lopen, zijn er maatregelen genomen om voor die toekomst het verlies te beperken of is zelfs de hele polis al opgeheven en een alternatief bedacht en uitgevoerd.

En als uw polis al enkele jaren geleden is afgelopen, geroyeerd of premievrij is gemaakt: ook geen nood. U kunt onderstaande procedure ook dan doorlopen.

De meeste van deze woekerpolissen zijn afgesloten in de periode tussen circa 1992 en 2008, dus hebben al heel wat jaartjes premiebetaling achter de rug. En al die tijd heeft u dus stelselmatig premie betaald waarin een (te) hoog percentage aan kosten zat waar u vooraf het bestaan niet van wist. Bovendien gingen verzekeraars daar ook nog eens geheimzinnig naar u toe mee om.

Zijn er mogelijkheden om over die periode een claim neer te leggen bij de betreffende verzekeraar ?

Ja, die zijn er. In alle gevallen zult u zich wel moeten realiseren dat verzekeraars niet bekend staan om hun ruimhartige vergoedingenbeleid (….). Zij zullen er veel aan doen om claims zoveel mogelijk te vertragen in de hoop dat u in de tussentijd teleurgesteld afhaakt. Stug volhouden (vaak zelfs meer dan 1 jaar) kan lonend zijn. Wat in het vat zit, verzuurt niet, toch ?

Er zijn 3 soorten claimmogelijkheden: Zelf doen, via een collectieve claimstichting of via een individuele claimorganisatie. Een combinatie van deze opties is ook mogelijk.

Zelf doen raad ik u af. Verzekeraars trekken zo’n klacht direkt in de juridische hoek en als u daar zelf geen ervaring mee hebt, moet u van heel goede huize komen om het hele traject succesvol af te ronden.  De zelf-doen procedure kost u niets, ook niet als u het Kifid inschakelt.

Via een claimstichting is een goede optie. U sluit zich aan bij zo’n stichting (kost een paar tientjes maximaal) en zij laten uw polis meedraaien in een collectief proces dat bij de burgerrechter aanhangig is of wordt gemaakt. Een dergelijke procedure gaat specifiek in op de polisgebreken en zal geen rekening houden met uw specifieke persoonlijke omstandigheden. Processen worden soms wel namens tienduizenden polishouders tegelijk gevoerd. Tot nu toe zijn er kleine successen mee geboekt, maar de overgrote meerderheid van de processen loopt nog. Verzekeraars zijn niet te beroerd om tot in de hoogste regionen door te procederen door telkens in hoger beroep te gaan. Het blijft een langdurig proces. De stichting vraagt een succesfee als het tot een uitbetaling komt.

Assuplus is een claimorganisatie die bewust kiest voor een individuele benadering. Naast de (vele) polisgebreken brengen wij ook uw persoonlijke omstandigheden in kaart, denk daarbij aan zaken als hoe en waarom u voor deze polis heeft gekozen, welke informatie in uw geval wel of juist niet is gegeven, en welke specifieke kosten daadwerkelijk in rekening zijn gebracht. Wij berekenen uw mogelijke claim ook op individuele basis en sturen aan op een schikking met de betreffende verzekeraar. Dat lukt in veel gevallen na vaak uitvoerige correspondentie over en weer. In de gevallen waarin we er niet uitkomen met de verzekeraar starten we een (voor de consument gratis) procedure bij het Klacht Instituut voor de Financiele Dienstverlening (Kifid). Deze organisatie past hoor- en wederhoor toe en doet dan uiteindelijk uitspraak in de Geschillen commissie. Een uitspraak die dan voor alle betrokken partijen bindend is. Deze aanpak door Assuplus is niet gratis: u betaald een vaste startfee van € 395,= per polis (incl. BTW), de rest van de procedure is op no cure – no pay basis. Bij schikking of succes in de Kifid procedure is de fee 25% van het uit te betalen bedrag. Deze fee proberen wij in de claim ook mee te nemen als kosten voor het claimen.

Voor verdere details over de individuele procedure: klik hier

 

Back to Top

Clef two-factor authentication