Moet uw polis nog een aantal jaren doorlopen voordat de einddatum is bereikt?

Een ding is zeker: een echte woekerpolis ongewijzigd laten doorlopen; daar wordt maar 1 iemand beter van en dat bent u NIET.

Het geven van hersteladviezen zou voor de tussenpersoon bij wie de polis staat geadministreerd  een gratis advies moeten zijn. Dit is n.l. door de overheid voorgeschreven. Echter: ten tijde van het afsluiten van deze polis werd die tussenpersoon betaald in de vorm van een eenmalige provisie. Die opbrengst is natuurlijk inmiddels al lang niet meer in de boeken terug te vinden. En toch zou hij/zij dus weer tijd en energie moeten steken in een (best wel) ingewikkelde polis en er een hersteladvies voor moeten geven. Je kunt je dus de vraag stellen of je dan ook een gedegen en op de persoon toegespitst advies gaat krijgen.

Assuplus is geen tussenpersoon van uw polis geweest en kijkt met een onafhankelijke blik naar de polis. En nee dat is dus niet gratis. Maar u krijgt wel een gedegen advies, nadat we eerst een goede inventarisatie van uw doelstellingen toen en nu hebben gemaakt en de polis aan een grondig onderzoek hebben onderworpen. U krijgt dan na die inventarisatie ons advies en voor de eventuele uitwerking daarvan vragen wij een faire fee, die wij u dan vooraf bekend maken. Geen verassingen achteraf.

Back to Top

Clef two-factor authentication