Om uw claimaanvraag goed te kunnen beoordelen heeft Assuplus minimaal de volgende stukken van u nodig:

  • kopie van de polis en, indien ooit afgegeven, de offerte (dus niet de voorwaarden)
  • kopie van 2 recente waarde overzichten, incl. het overzicht van de prognose op einddatum
  • als u wisselende premies heeft betaald, zo goed mogelijk overzicht daarvan
  • Graag uploaden naar info@assuplus.nl

Deze beoordeling is voor u gratis. Als u beslist om een procedure te starten zijn er wel kosten: een startfee van € 395,= per polis (incl. BTW) en een succesfee van 25% over het uit te keren bedrag. Bij een Kifid procedure proberen wij altijd de succesfee mee te claimen.

Ons gemiddeld claimbedrag ligt momenteel per polis op € 7.700,= !

 

Back to Top

Clef two-factor authentication