De uitdrukking woekerpolis is verzonnen door de media, u zult verzekeraars zelf deze kreet nooit horen gebruiken. Nog steeds denken verzekeraars namenlijk dat zij hun produkten altijd netjes en en op een respectabele manier in de markt hebben gezet en zij willen het woord woekeren dus niet in de mond nemen. Men spreekt liever over beleggingsverzekeringen.

Wat zijn nu woekerpolissen: in het algemeen kun je zeggen dat een woekerpolis 2 zaken combineert: een spaarelement en een verzekeringselement. En in beide elementen zijn de overeenkomsten dat aan u hoge jaarlijks terugkerende kosten worden berekend en dat alleen het resterende bedrag wat u aan premie betaald, dus nadat alle kosten er eerst zijn afgehaald, werd belegd. Nog een terugkerend element: de verkoop van dergelijke produkten gebeurde meestal via tussenpersonen die daarvoor niet alleen rijkelijk werden beloond (met uw geld!), maar niet uitblonken in het geven van eerlijke en gedegen informatie. Vaak konden zij dat ook helemaal niet, omdat de fabrikant van het produkt (de verzekeraar) hen net zo min voorlichtte dan u als klant.

In de periode die grofweg wordt begrensd door de jaren 1992 – 2008 zijn er miljoenen van dergelijke polissen verkocht. Als u er dus niet 1 heeft dan moet uw buurman er dus minstens 2 hebben…..

Met uw polis ging u dus sparen voor een bepaald doel. Dat doel kun bijvoorbeeld het aflossen van uw hypotheek zijn, de opbouw van een extra pensioen, of een spaarpot voor de studie van uw (klein)kinderen. Dat doel heet in verzekeringskringen: het doelkapitaal.  Dat doelkapitaal kon men makkelijk bereiken, want het was berekend met een gemiddeld rendement van bijvoorbeeld “slechts” 8%, terwijl men erbij zei dat dit wel heel voorzichtig was, omdat men eerder verwachtte dat het wel 10 of zelfs 12% kon  worden….. De meeste mensen zonder beleggingskennis namen dat zonder meer aan van verzekeraars, die in die tijd nog alom werden gerespecteerd. En ja, beleggen betekend risico nemen, maar wat kon je gebeuren als je zomaar 4% onder het gemiddeld ging zitten? Niets toch?

Helaas: de realiteit was anders. Een gemiddeld rendement is mooi, maar als er een verliesjaar tussen zit (en dat is niet 1 keer voorgekomen, maar meerdere keren), dan moet je rendement het volgende jaar wel erg hoog worden om toch weer op het gemiddelde uit te komen. En niemand die u daarop attent heeft gemaakt…. En, oh ja, dat rendement wat men u voorrekende dat was niet het rendement wat u kreeg, maar het rendement voor aftrek van de kosten….

En, oh ja, die kosten bleken achteraf ook nog niet eens alle kosten te zijn, want er bestaat ook nog zoiets als “verborgen kosten”, die er dus wel waren en ook werden doorberekend, maar die men u niet liet zien.

En, oh ja, die kosten hoefde men pas vanaf 2008 aan u te laten zien omdat de Overheid dat toen van verzekeraars ging eisen. Zonder die dwang zou u van de verzekeraar uit hun eigen beweging daarover hoogstwaarschijnlijk niets hebben gehoord.

En omdat het een verzekering heette te zijn, moest de polis dus ook een verzekeringssausje hebben. Dat heet de dekking bij overlijden. U zou dan een vast bedrag of een vooraf bepaald percentage van de waarde van de polis krijgen bij overlijden. Daarvoor moest natuurlijk premie worden betaald en daarvoor hanteerde sommige verzekeraars hele handige systemen. Heel handig: voor hun.

Om te laten zien wat de effekten zijn even een rekenvoorbeeld. Stel u heeft een polis afgesloten in 1995 met een premie van € 100,= per maand gedurende 30 jaar. In de polis werd aan kosten en premie verzekering maandelijks ingehouden een bedrag van € 30,= (en dat is zeker geen ongebruikelijk bedrag, ik heb polissen gezien waar zelfs hogere bedragen werden ingehouden!), belegd werd er daardoor dus met € 70,=.

Als u vanaf de eerste dag uw premie niet in een polis zou hebben gestopt, maar gewoon op een spaarrekening zou hebben gestort over de hele looptijd tot nu heeft u in 30 jaar (360 maanden) in totaal € 36.000,= ingelegd. Bij een gemiddelde spaarrente van 3,5% (gemiddeld) zou het saldo dan op de einddatum een bedrag zijn van € 63.115,=. Veilig, want met rente. En bij overlijden is het saldo inclusief rente beschikbaar.

Nu de verzekeraar: die belegd dus maar € 70,= per maand en berekend € 30,= kosten. Laten we eens veronderstellen dat er een GEMIDDELD rendement is gemaakt van 4%, en met dezelfde € 100,= premie als hierboven, toch maar een saldo van € 48.126,=. Hopenlijk……want u belegd en u weet dus dat u risico loopt en wie weet is dat gemiddelde rendement zo mooi nog niet……4% gemiddeld ben ik nog weinig tegengekomen….. wel (veel) minder…….

Kortom: het is u allemaal mooi voorgespiegeld, maar de realiteit is even iets anders.

Wat te doen: Zomaar stoppen met een dergelijke polis is niet altijd mogelijk. Fiscale regels of uw geldgever van de hypotheek maken dat er spelregels voor zijn.

En misschien is er wel een herstel mogelijk ? En wat dacht u van het terugclaimen van die veel te hoge, door u betaalde kosten ?

Wat u ook gaat doen: laat u goed voorlichten. En hou er rekening mee dat het advies van de partijen die u deze polis indertijd hebben verkocht, er wel eens belang bij kunnen hebben dat u de polis, al dan niet een beetje gewijzigd, in stand laat. Lang niet in alle gevallen is dat een goed advies.

check daarom ook de volgende pagina’s:

Meteen aan de slag ?

 

Back to Top

Clef two-factor authentication